Anders Andersen

Abstract

Anders Andersen, Tor Berre, Pål Ellingsen, Laurence Marie Anna Habib, Moutaz Haddara, Erik Hjelmås, Mette Mo Jakobsen, Audun Jøsang, Tom Heine Nätt, Jingyue Li, Arne Roar Nygård, Sondre Rønjom, Hans Georg Schaathun, Arild Steen, Tor-Fredrik Torgersen, Informasjonssikkerhet i høyere utdanning, Nordic Journal of STEM Education, Vol. 3, No. 1, 2019, pp. 267-271, ISSN 2535-4574.

Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet: Et felles ansvar (2017) ble behandlet 10. april 2018. Et av de viktigste vedtakene som Stortinget fattet er at alle relevante ingeniør- og teknologiutdanninger skal ha informasjonssikkerhet inn i studiene. En oppfølgning av stortingsmeldingen var en revidert forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning som ble vedtatt i mai 2018. Som følge av dette ble det opprettet en arbeidsgruppe for å utarbeide en strategi for hvordan Stortingets vedtaket bør settes ut i praksis, dvs. for å utarbeide en kompetansestrategi for IKT-sikkerhet. Denne artikkelen beskriver kort arbeidet som er gjort så langt, og planer for det videre arbeidet frem mot overlevering av rapporten om kompetansestrategien i mars 2020.