Anders Andersen

Abstract

Anders Andersen, Stian Normann Anfinsen, Luca Frediani, Fremragende læring med beregningsorientert programmering, Nordic Journal of STEM Education, Vol. 3, No. 1, 2019, pp. 70-74, ISSN 2535-4574.

Institutt for informatikk har frem til 2016 tilbudt et emne i introduksjon til programmering. Emnet INF-1100, Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte, har vært godt tilpasset den kunnskap og de ferdigheter informatikkstudentene trenger videre i sine studier. Emnet har også vært et tilbud til andre realfagstudenter, og har frem til 2016 vært et obligatorisk emne i flere studieprogram utenom informatikk. Dette emnet har ikke nødvendigvis vært godt egnet for studieprogram i beregningsorienterte fag. På bakgrunnen av dette ble det våren 2015 ved Institutt for informatikk bestemt å utvikle et nytt emne som kunne være et tilbud til studenter i beregningsorienterte fag. I denne artikkelen presenterer vi arbeidet med å utvikle dette emnet og erfaringer fra de to første gangene emnet ble gitt ved UiT.